• Райският газ – опасно забавление

  На 24.03.2023 г. ПИЦ – гр. Хасково проведе още едно занятие за опасностите и вредите от употребата на райски газ. Учениците от 7а и 7б клас на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ добиха представа, какви могат да бъдат последствията от газа и предложиха много алтернативи на употребата на наркотични и упойващи вещества.

 • Райският газ – опасно забавление

  На 21.03.2023 г. Превантивно-информационен център по наркотични вещества – гр.  Хасково проведе занятие за опасностите и вредите от употребата на Райски газ с учениците от 6а и 6б клас на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.

 • Райският газ – опасно забавление

  На 20.03.2023 г.  Превантивно-информационен център по наркотични вещества – гр. Хасково проведе поредното занятие за опасностите и вредите от употребата на Райски газ с учениците от 7б клас на ОУ „Л. Каравелов“.

 • „ОНЛАЙН ТОРМОЗ“ И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

  На 15.03.2023 г. ПИЦ – гр. Хасково, съвместно с инспектор К. Стойчева от ДПС към ОД на МВР проведе поредната среща-дискусия, като част от кампанията за безопасен интернет с учениците от 6в и 6г клас на СУ „Васил Левски“

 • Въздействие на алкохола при тинейджърите

  На 14.03.2023 г., съвместно с учениците от 7г клас на СУ „В. Левски“ проведохме дискусия за вредите от употребата на алкохола. Децата активно се включиха в демонстрацията на алко очила и споделиха какво са почувствали.

 • Райският газ – опасно забавление

  На 07.03.2023 г. Превантивно-информационен център по наркотични вещества – гр. Хасково проведе поредното занятие за опасностите и вредите от употребата на Райски газ с учениците от 11 и 12 клас на СУ „Васил Левски „.

 • Трето занятие по Националната програма за превенция

  На 06.03.02.2023 г. проведохме и третото занятие по НП за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ на тема: „ Аз и другите. Добре ли се познаваме“ с ученици от 10б клас на ПГДС „Цар…

 • Райският газ – опасно забавление

  На 02.03.2023 год. Превантивно информационен център по наркотични вещества – гр. Хасково проведе интерактивно занятие на тема: „Опасно забавление е употребата на райски газ“ пред ученици от 6б клас на ОУ „Любен Каравелов“.