Отбелязване на 10-ти октомври „Световен ден на психичното здраве“

По повод 10-ти октомври „Световен ден на психичното здраве“ , по покана на Превантивно-информационен център гр. Хасково, психотерапевт Кремена Станилова изнесе практическа лекция на тема: “ Зависимост и съзависимост във взаимоотношенията“, в училище СУ “ Васил Левски“.