На 25.10.22г. по покана на Превантивно-информационен център – Хасково, театър „Цвете“ – София представи спектакъла „Бяла шамия, червен карамфил“ по разказите на Йордан Йовков – „Серафим“, „По жицата“ и „Шибил“.

На 25.10.22г. по покана на Превантивно-информационен център – Хасково, театър „Цвете“ – София представи спектакъла „Бяла шамия, червен карамфил“ по разказите на Йордан Йовков – „Серафим“, „По жицата“ и „Шибил“. Той е създаден в помощ на ученика при подготовката му за изпити и матури, както и за повишаване на интереса му към творчеството на българския класик. Посланията, придобити чрез преживяване са много по-дълготрайни от тези, получени чрез училищния дидактичен метод.