Национална програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

На 15.11.2022г. Превантивно-информационен център по наркотични вещества-гр.Хасково проведе второто занятие по Националната програма за превенция със 7 клас в ОУ,,Св.св.Кирил и Методий“. Учениците работиха по темата ,,Самооценка“, като трябваше да разсъждават върху нещата, които са важни за тях и които сами биха искали да променят, чрез поемане на лична отговорност. В хода на занятието те трябваше да получат позитивна обратна връзка за себе си, да направят свой автопортрет, като осъзнаят собствената си ценност и нещата, които биха искали да променят. Учениците разбраха, че при хора с висока самооценка рискът от експерементиране с ПАВ е по-нисък от тези с ниска самооценка.