Национална програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

На 22.11.2022г. проведохме първото занятие по НП за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“. Заедно с 10а клас от ФСГ“Атанас Буров“ работихме по темата: „Реална самооценка и Аз – концепция. Представата за себе си.