Канабис

Канабисът е най-разпространеният нелегален наркотик в България. Ако си тийнейджър, попадането на приятелско събиране или купон, където се пуши канабис, е най-вероятната първа среща с наркотично вещество. Растението коноп (Cannabis sativa) е един вид, но между отделните му разновидности има множество биологични, химически и/или морфологични различия. Съдържа около 60 (според някои изследователи са към 400) вещества с подобна химическа структура и различна активност, наричани канабиноиди (тетрахидроканабинол, канабинол, канабидиол, канабигерол, канабиноидни киселини и т.н.). Основното активно вещество в канабиса, което въздейства върху психиката, е делта-9-тетрахидроканабинолът (ТНС). Забраната за засяване и отглеждане на коноп в България се отнася за растения със съдържание на ТНС над 0.2 теглови процента.

Канабисови продукти и популярни наименования

Въпреки че традиционно „канабис” се наричат най-общо продуктите, получени от растението канабис, според определението на Международната конвенция от 1961 г. „канабисът” представлява цъфтящите върхове на растението, от които не е извлечена смолата. В литературата по принцип се прави разграничение между марихуана (женските цветове и листата около тях) и ганджа (само съцветията), тъй като втората е с много по-високо съдържание на ТНС. В България обаче, обикновено продаваният на черния пазар продукт на канабиса, наричан „трева” (също така марихуана, ганджа, джойнт, индийски коноп, коз, сас, kif, Marie Jeanna, pot и др.) представлява смес от изсушени и нарязани стебла, листа и цветове от цялото растение (вкл. от мъжки растения, които имат нисък процент на активни вещества), чието съдържание на ТНС силно варира. Другите канабисови продукти с по-силно действие са канабисовата смола (хашиш, хеш, charas, hash, shit) и канабисовото /хашишово/ масло (honey oil, red oil).

Какво да знаем

 • Обикновено канабисът се пуши самостоятелно или смесен с тютюн в саморъчно направени цигари (джойнт, масур, конус), в наргиле (или бонг) или лула. Може да се поглъща през устата, при което ефектите се появяват по-късно и изразеността им в по-голяма степен е извън контрола на употребяващия;
 • Канабисът може да има много различно по сила въздействие – някои разновидности (напр. т.нар. skunk) са много силни. Ефектите варират значително и според средата, околните хора, опита, личностните характеристики, емоционалните проблеми в момента и очакванията на употребяващия;
 • Някои разновидности канабис (или високи дози) имат ефекти, подобни на тези при LSD;
 • Различните начини за обработване или смесването на канабиса с други психоактивни вещества (напр. „друсана трева”) може да доведат до много опасни за здравето последици;
 • Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите канабисът е високорисково наркотично вещество и според Наказателния кодекс който „произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи, превозва или пренася” такова вещество се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева.

Разпространението включва и даването или продаването на малки количества на приятели.

Мнението, че „може да си имаш малко количество за лична употреба” е широко разпространена заблуда, изиграла лоша шега на немалко хора. Не се наказват единствено лица, за които чрез експертизи е установено, че са зависими и количеството, което държат (придобиват, съхраняват, пренасят), е предназначено за еднократна употреба.

Ефекти

 • Търсени ефекти: приятно отпускане, еуфория, приказливост и намаляване на задръжките (и комплексите), чувство за съпричастност с компанията, както и задълбочаване на сетивния опит (по-ярко възприемане на звуците, цветовете, вкуса, миризмата);
 • Физиологични ефекти: учестен на пулса, зачервяване на очите, усещане за сухота в устата и повишен апетит;
 • Докато трае въздействието на канабиса, изпълнението на интелектуални задачи, изискващи запомняне и логично мислене, или на задачи, изискващи добра преценка и координация на движенията (напр. каране на кола или работа с машини), е влошено;
 • В по-късните стадии употребилият става тих, рефлексивен и унесен. След преминаване на въздействието човек може да чувства умора и липса на енергия;
 • При по-големи дози възприемането на звуците, цветовете и другите усещания могат да бъдат изострени или изкривени, а мисленето става бавно и объркано;
 • При големите дози ефектите на канабиса са подобни на тези при халюциногените (дезориентираност, безпокойство, неприятна превъзбуда и напрегнатост, псевдохалюцинации). Може да се появи пристъп на паника, тревожно разстройство или да започне психотичен епизод (психично заболяване в тесния смисъл);
 • При дългосрочно приемане се развива умерен толеранс (нужда от по-високи дози за постигане на ефект);
 • При някои употребяващи се формира психична зависимост и те имат затруднения, когато искат да прекратят вземанията.

Рискове

 • Уврежда се краткосрочната памет и възможността за концентрация;
  Употребилият може да стане много напрегнат, да преживява силни страхове и параноично състояние (чувство за заплашеност, страх за преследване) или да бъде съсредоточен върху силно изразеното сърцебиене и мисълта, че ще умре. Освен от наркотика, тези състояния се влияят значително и от околната обстановка и настроението на употребяващия;
 • Нарушената адекватност на преценките /намалена концентрация на вниманието, нереално възприемане на времето и пространството, забавено време при реагиране/ и лошата координация могат да доведат до инциденти и злополуки (човек не бива да шофира или да се вози заедно с употребил канабис шофьор);
 • При редовно вземане някои употребяващи стават вяли, кръгът на интересите им се стеснява, губят желание за постигане на цели, които преди това са ги интересували;
 • Абстинентният синдром при канабиса е слабо изразен, но при някои употребяващи е налице раздразнителност и напрегнатост, безпокойство и проблеми със заспиването;
 • Тъй като вдишваният дим при пушенето на канабис съдържа катран и други вредни съставки (катранът е с 50% повече, отколкото при цигарите с високо съдържание на катран), при редовна употреба значимо нараства рискът от белодробен рак, хроничен бронхит и други белодробни заболявания;
 • Редовното пушене на джойнт, съдържащ и тютюн, може да доведе до формиране на зависимост към никотин.

Жаргонни наименования

 • Джойнт,
 • трева,
 • Марийка,
 • ганджа,
 • Мери Джейн,
 • коз,
 • грас,
 • индийски коноп,
 • масур,
 • сас,
 • хес,
 • шит,
 • конус.