Състав на ОбСНВ – Хасково

С Решение № 262 от 25.02.2005г., Общински съвет – Хасково е учредил Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ , като орган за осъществяване на националната политика в областта на наркотичните вещества срещу злоупотребата и разпространението на наркотични вещества на местно ниво.

Общински съвет по наркотични вещества разработва, осигурява и координира общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в съответствие с националната програма и националната стратегия,създава Превантивно – информационен център по наркотични вещества.

Членове:

 • Директор на Регионална здравна инспекция – Хасково
 • Представител на „Център за психично здраве – Хасково”ЕООД
 • Прокурор в Районна прокуратура – Хасково
 • Заместник административен ръководител на Районен съд – Хасково
 • Следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Хасково
 • Началник отдел „Закрила на Детето” в Дирекция „Социално подпомагане”– Хасково
 • Старши експерт в Регионален инспекторат по образование – гр. Хасково
 • Директор на ОП ”Младежки център” – Хасково
 • Главен експерт „ОМП” на Община Хасково
 • Началник  сектор „Криминална полиция“ , Областна дирекция на МВР – Хасково
 • Секретар на МКБППМН – Хасково