Проведено тридневно обучение на младежи-доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества на градовете Кърджали, Хасково и Стара Загора в Златоград

На 27, 28 и 29 юни в Златоград се проведе тридневно обучение на младежи-доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества на градовете Кърджали, Хасково и Стара Загора. Организатор на събитието беше ОбСНВ – Кърджали. Темите, които младежите дискутираха бяха „Рисково поведение, свързано с употребата на психоактивни вещества. Асертивно поведение и натиск на групата. Разговорът за наркотиците, който бих искал да проведа. Алтернативи на рисковото поведение.“