Първо занятие по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества -„Вземане на решение. Здравословен начин на живот“, в училище „Св.св. Кирил и Методий“ 7-ми клас.

Първо занятие по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества -„Вземане на решение. Здравословен начин на живот“, в училище „Св.св. Кирил и Методий“ 7-ми клас.