Национална програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

На 22.11.22г. Превантивно-информационен център по наркотични вещества – гр. Хасково проведе трето и четвърто занятие по Националната програма за превенция със 7 клас в ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“. Учениците работиха по темите: ,,Зависимост“ и ,,Подкрепа в трудни ситуации“. Целта беше да се осъзнае личната отговорност за справяне със стреса в ситуация, свързана с употреба на ПАВ.