Национална програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

На 08.11.2022год. Превантивно-информационен център по наркотични вещества-гр. Хасково проведе първо и второ занятие по Националната програма за превенция със 7 клас в ОУ ,,Любен Каравелов“. Учениците работиха активно и с интерес по темите: ,,Вземане на решения. Здравословен начин на живот“ и ,,Самооценка“.