Емоционалният живот на човека

На 20.02.2023 г. ПИЦНВ – гр. Хасково проведе второто занятие по НП за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ на тема:
„ Емоционалният живот на човека“с ученици от 10б клас на ПГДС „Цар Иван Асен II“.