Райският газ – опасно забавление

На 21.02.2023 г. ПИЦНВ – гр. Хасково проведе поредното занятие за опасностите от употребата на Райски газ с учениците от  7в и 7г клас на СУ „Васил Левски“ – гр. Хасково.