„Моето реално и виртуално АЗ“

На 27.02.2023 г. по покана на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Кърджали, доброволците към Превантивно-информационния център по наркотични вещества – гр. Хасково участваха заедно с доброволците от доброволческите клубове от Превантивните центрове от градовете Кърджали и Стара Загора в интерактивно занимание на тема „Моето реално и виртуално АЗ“ – по метода на „Шест мислещи шапки“ на малтийския мислител Едуард де Боно.
В първата част младежите обсъждаха казус и използваха метода „Шест мислещи шапки“, който дава възможност за усъвършенстване на умението да се разделят чувствата от логиката, творчеството от информацията и обективността от негативното. Във втората част доброволците имаха възможност да нарисуват своя реален и виртуален Аз-образ върху бели маски.
Целта на занятието бе младите хора да придобият умения да преценяват, използват и създават вярна информация. Да изграждат правилни и точни взаимоотношения в онлайн среда и без рискове, да се възползват от възможностите, предоставени от Световната мрежа.
Интерактивното занятие е част от едномесечната кампания „Безопасен интернет“.