Райският газ – опасно забавление

Днес 28.02.2023 г. ПИЦНВ – гр. Хасково проведе занятие с учениците от 8 и 10 клас на СУ „Васил Левски“ гр. Хасково за опасностите и възможните последици от употребата на Райски газ.
Учениците се включиха активно в дискусията и посочиха възможни алтернативи за запълване на свободното време и здравословен начин на живот.