„Опасно забавление е употребата на райски газ“

На 01.03. 2023год. Превантивно информационен център по наркотични вещества- Хасково проведе поредно интерактивно занятие на тема: „Опасно забавление е употребата на райски газ“ пред ученици от 6а клас на ОУ „Любен Каравелов“.
Занятия по превенция на употребата на райски газ ще се провеждат периодично през учебната година в училищата на Хасково.