Райският газ – опасно забавление

На 02.03.2023 год. Превантивно информационен център по наркотични вещества – гр. Хасково проведе интерактивно занятие на тема: „Опасно забавление е употребата на райски газ“ пред ученици от 6б клас на ОУ „Любен Каравелов“.