Трето занятие по Националната програма за превенция

На 06.03.02.2023 г. проведохме и третото занятие по НП за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ на тема:
„ Аз и другите. Добре ли се познаваме“ с ученици от 10б клас на ПГДС „Цар Иван Асен II“.