Райският газ – опасно забавление

На 13.03.2023 г. проведохме поредно занятие на тема: „Опасно забавление е употребата на райски газ“ пред ученици от 7а клас на ОУ“Л. Каравелов“.