Въздействие на алкохола при тинейджърите

На 14.03.2023 г., съвместно с учениците от 7г клас на СУ „В. Левски“ проведохме дискусия за вредите от употребата на алкохола.
Децата активно се включиха в демонстрацията на алко очила и споделиха какво са почувствали.