Райският газ – опасно забавление

На 14.03.2023 г. отново проведохме занятие на тема: „Опасно забавление е употребата на райски газ“ пред ученици от 7в клас на ОУ“Л. Каравелов“.