Райският газ – опасно забавление

На 21.03.2023 г. Превантивно-информационен център по наркотични вещества – гр.  Хасково проведе занятие за опасностите и вредите от употребата на Райски газ с учениците от 6а и 6б клас на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.