Райският газ – опасно забавление

На 24.03.2023 г. ПИЦ – гр. Хасково проведе още едно занятие за опасностите и вредите от употребата на райски газ.
Учениците от 7а и 7б клас на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ добиха представа, какви могат да бъдат последствията от газа и предложиха много алтернативи на употребата на наркотични и упойващи вещества.