Райският газ – опасно забавление

На 30 и 31.03.2023 г. ПИЦНВ проведе поредните три интерактивни занятия по превенция употребата на Райски газ с учениците от 6а, 6б и 6в клас на ОУ,,Шандор Петьофи“- гр.Хасково.