Занятия по националната програма за превенция

На 24 .04.2023 г. Превантивно – информационният център по наркотични вещества проведе последователно 4-то и 5-то занятие по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества за ученици 8-11 клас в ПГДС “Цар Иван Асен II“ – Хасково. „Комуникация и комуникативни умения. Езикът на тялото.“ и „ Запазване на идентичността. Как мога да загубя своята идентичност.“ са темите, по които учениците от 10б клас разсъждаваха, заедно с доброволците обучени в реализиране на дейностите по програмата и с активното участие на психолога на гимназията Красимира Тюмбелева, обучена за работа по прилагане на националната програма.