„АЛКОХОЛЪТ И ТИНЕЙДЖЪРИТЕ“

На 03.05.2023 г. ПИЦНВ – гр. Хасково проведе занятия по превенция употребата на алкохол на тема:

„Алкохолът и тинейджърите“ с учениците от 7а и 7б клас в ОУ „Шандор Петьофи“.