Райски газ – опасното забавление

На 02.11.2023 г. специалисти от Превантивно – информационен център по наркотични вещества гр. Хасково проведоха интерактивно занятие на тема „Опасно забавление е употребата на райски газ“ с шестокласници от ОУ „Св. Климент Охридски“. Занятия по превенцията на употребата на райски газ ще се провеждат периодично през учебната година в училищата на гр. Хасково.