Опасно забавление е употребата на Райски газ – занятие

     Интерактивни занятия на тема: „Опасно забавление е употребата на Райски газ“ проведоха специалисти към Превантивно – информационен център по наркотични вещества – Хасково с ученици от 8 и 9 клас в СУ „Паисий Хилендарски“ гр. Хасково. Целта е превенция на подрастващите да не посягат към вредните изкушения.