Пази детето в интернет

    На 29.11.23г. от 13:30ч. в голямата зала на Младежки център, Превантивно-информационният център по наркотични вещества  проведе обучителна среща-беседа  с Явор Колев –  директор „Информационни технологии и Киберсигурност“ към ЗК„Лев Инс“- София. На срещата присъстваха  ученици от 5 до 7 кл. от училищата на гр.   Хасково. Младежите получиха полезна инфорнация по теми свързани с киберсигурност, дигитална грамотност и безопасно поведение в интернет пространството. Възрастта между 13-15 години  е най-рисковата, когато тийнейджърите експериментират и изпробват границите на позволеното и непозволеното. Повишава се риска от нежелателен контакт, онлайн тормоз, кликане върху подвеждащи реклами и видеа с неподходящо съдържание, като например порнография, жестокост, насилие или нецензурен език и   пр.

    Събитието е част от националната кампания на Лев Инс „Пази детето в интернет“. Целта е да  се предпазят децата  от опасностите и рисковете  в дигиталното пространство.