Райски газ – занятие

На 12.12.2023 г. специалисти от Превантивно – информационен център по наркотични вещества гр. Хасково проведоха интерактивни занятия на тема „Опасно забавление е употребата на райски газ“ със седмокласници от ОУ „Иван Рилски“. Учениците се запознаха с рисковете и опасностите , които крият психоактивните вещества, и получиха ценни съвети как да не се поддават на изкушенията