Национална програма за превенция

На 08.01.2024г. стартирахме пети етап от реализиране на Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“, чиято цел е предотвратяване употребата на ПАВ и изграждане на нагласи за здравословен начин на живот. Учениците дискутираха по зададените теми: „Цели и приоритети. Жизнена перспектива и реализация“.