Безопасен интернет

На 13.02.2024  специалистите от Превантивно – информационен център по наркотични вещества – Хасково, проведоха интерактивни занятия на тема „Как да сърфираме безопасно в INTERNET“ с ученици от 5-тите  класове в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Хасково. Интернет е място където децата могат да бъдат лесно манипулирани и подмамени да поръчат или да пробват ПАВ, които не са позволени от закона. Занятието е важна част от превенцията срещу употребата на ПАВ при младите хора, като е важно те да бъдат информирани за опасностите, които се крият в мрежата и правилата, които трябва да се спазват.