НАРКОТИЦИ – ИЛЮЗИЯТА ЗА ЩАСТИЕ

 Превантивно – информационен център по наркотични вещества – Хасково започна занятия за превенция употребата на наркотични вещества с учениците от гимназиален етап на обучение в училищата на гр. Хасково. Тема на занятията е: ,,Наркотици – Илюзията за щастие”, като ще бъде представена презентация на ПИЦНВ, филм по темата, както ще бъдат раздадени и информационни флаери. Занятието е важна част от превенцията срещу употребата на ПАВ при младите хора, като е важно те да бъдат информирани за опасностите, риска от зависимост и алтернативите. В хода на занятието се дискутират теми свързани със самоконтрол, отговорност, самооценка и емоционална интелигентност – важни умения в изграждането на младите хора, като пълноценни и здрави личности.