LSD и магически гъби

Спадат към групата на халюциногените. Срещат се под формата таблетки, капсули, течност, най-често капната върху бучка захар или парче попивателна хартия.

Приемане

Магическите гъби могат да се ядат сурови, сушени, сготвени в храна, на чай, както и на прах в капсули. LSD е ефективен, когато се приема през устата и това е единственият разпространен начин на приемане.

Ефекти

LSD 

Това е най-силният от класическите халюциногени и ефектите му са непредвидими: засягат възприятията, настроението, връзката с околната среда и целостта на личността. Най-забележителни са визуалните явления – илюзии и халюцинации. Чувството за време се променя така, че човек го възприема забързано или забавено до пълно спиране. Характерни са и промени в настроението – от еуфория до потиснатост, депресия и ужас. Ефектът на този наркотик започва от 0,5 до 1,5 часа след приемането му и продължава няколко часа.

Магически гъби

Имат ефекти, подобни на тези при LSD, но обикновено с по-малка интензивност и времетраене. Те настъпват около половин час след приемането им и могат да продължат около 4 часа, в зависимост от поетото количество. Употребилите често се чувстват отпуснати и в безтегловност. Магическите гъби причиняват халюцинации и изкривено възприемане на предмети, цветове и звуци.

Рискове

LSD

При приемане на халюциногени, често се случва т.нар. “лошо пътуване” – халюцинациите са неприятни, човек изпитва силен страх, чувства се под заплаха, смята, че животът му е в опасност, че е преследван или хванат в капан, че полудява неконтролируемо и необратимо. Повечето описани случаи с фатален край, свързани с употребата на LSD, са в резултат на инциденти, при които хората не са възприемали адекватно обстоятелствата – например скачане от висока сграда, вярвяйки, че могат да летят, катастрофи и инциденти при работа. LSD и всички други халюциногени задълбочават и усложняват съществуващи психични проблеми и заболявания (депресия, тревожност, шизофрения) и приемането им от хора с такива проблеми може да има опасни последици. При опити за системна употреба на LSD, към него бързо се развива толеранс. LSD и другите халюциногени не предизвикват физическа зависимост, но предизвикват слаба психическа зависимост.

Магически гъби

Поглъщането по погрешка на гъби от друг вид може да доведе до сериозни здравни усложнения и дори до смъртоносно отравяне. Поради нарушената преценка и неадекватното възприемане на действителността, за употребилият има голям риск от инциденти. Подобно на другите халюциногени, магическите гъби могат да задълбочат и усложнят съществували психически проблеми..

Жаргонни наименования

  • картон,
  • есид,
  • трип.